זכות המועמד לעבודה לפרטיות: שאלות שאסור לשאול בראיון עבודה / מדריך

מאת עו”ד דן חי

חלק בלתי נפרד מהיציאה ממשבר הקורונה, יכלול תהליך של איוש משרות בחברות רבות, שירצו לנצל את האפשרויות הרבות שיהיו בשוק העבודה, אחרי שעובדים רבים איבדו את מקום עבודתם.

איוש משרה כרוך, בשלב מסוים בראיון עבודה. לשאלה מה כדאי לשאול ואיך לנהל ראיון, דומה, יש מספר תשובות כמספר האנשים אותם נשאל. לכל אחד יש את הדרך שלו, ה”שיטה” שלו, איך לנהל ראיון. מנגד, יש רשימה מאוד ברורה של שאלות, אותן אסור לשאול בראיון עבודה, בעיקר כי שאלה כזו יכולה לפגוע בפרטיות המרואיין לצד תחושה, שהיא יכולה להוביל לאפליה שלו לרעה.

כך בין היתר סעיף 2 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה קובע: “לא יפלה מעסיק בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, מקום מגוריהם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים… לרבות מחמת תדירותו או משכו…” אסורה אף הפליית מועמד שומר שבת (כנובע מסעיף 9ג (א) לחוק שעות עבודה ומנוחה), הפליית מוגבלים מחמת מוגבלותם (סעיף 8 (א) לחוק שיוון זכויות לאנשים עם מוגבלות) ואפשר למצוא מקורות נוספים לאיסורים שמובילים לכך, שאין לשאול את הדבר בראיון עבודה, כמו האיסור לבקש העתק מהמרשם הפלילי של המועמד, למעט כאשר התפקיד המסוים או המעסיק המסוים יכול לדרוש זאת בשל אופי התפקיד או מקום העבודה.

יש לשים לב כי הפרה של הוראות החוק המפורטות לעיל ואחרות העוסקות בענייניו הפרטיים של המועמד ומקנות לו הגנה, יהווה גם עילה לפגיעה בפרטיות על-פי סעיף 2(7) לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, באשר יהווה הפרה של חובת סודיות שנקבעה בדין לגבי ענייניו הפרטיים של אדם, כפי שנקבע בסעיף.

מכל ההוראות האמורות מתגבשת רשימה מאוד ארוכה של מה אסור לשאול בראיון עבודה. נביא להלן רשימה בלתי ממצא של שאלות כאלה.

מה לא נשאל בראיון עבודה:

 1. היכן שהית בזמן משבר הקורונה?
 2. (כאשר הריאיון נערך בזום או באמצעי אחר מרחוק) מה המין שלך?
 3. בן כמה את/אתה?
 4. היכן אתה גר?
 5. מה השקפת העולם שלך?
 6. את/ה חבר/ה מפלגה? לאיזו מפלגה הצבעת/ה בבחירות האחרונות?
 7. מאיזה מוצא אתה?
 8. היכן נולדת?
 9. את/ה משרתים במילואים? אם כן היכן? מתי צפוי להיות השירות הבא?
 10. באיזה דת את/אתה מאמינים?
 11. האם את/אתה אדם מסורתי-דתי (שומר שבת ליהודים)?
 12. האם אתה אדם מוגבל? אם כן במה? (למעט בהסכמה כאשר נאמר מראש שאין חובה להשיב ולצורך קיום הכללים לעידוד העסקת עובדים עם מוגבלויות).
 13. מה הנטייה המינית שלך?
 14. האם אתה/את נשוי?
 15. האם את בהריון?
 16. האם בת הזוג שלך בהריון?
 17. האם יש לך ילדים? באיזה גילאים?
 18. האם אתם עוברים טיפולי פוריות, הפריה חוץ חופית, העזרות בפונדקאות או משהו דומה?
 19. יש לך עבר פלילי?
 20. היית חולה במחלות כלשהן לאחרונה? איזה תרופות אתה נוטל?

(אין המפורט לעיל מהווה ייעוץ משפטי ואין הוא מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי פרטני בהתאם לסוגייה שעל הפרק)