הצעה לתיקון חוק נתוני תקשורת: המשטרה תעקוב אחרי מחויבי הבידוד של מחלת הקורונה

גם המשטרה מבקשת לעקוב אחרי חולה הקורונה. משרד המשפטים פרסם (24.03.2020) תזכיר חוק להערות הציבור לתיקון חוק נתוני תקשורת, בכדי לאפשר במסגרתו את ביצוע המעקב.

ההצעה פורסמה במסגרת תזכיר הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת) (תיקון מס 2) (קבלת נתוני מיקום לצורך פיקוח על קיום הוראת הבידוד), התש”ף-2020, אשר היה פתוח להערות הציבור למשך 24 שעות בלבד. במסגרת התזכיר מוצע כי תינתן לקצין משטרה הסמכות לקבל נתוני מיקום של אדם החייב בבידוד ממאגר הנתונים של חברות הסלולר, בהתאם לפרוצדורה הקיימת בחוק נתוני תקשורת. הסמכות תהא לקבל את נתוני המיקום “לצורך פיקוח על קיום הוראות הבידוד”. הסמכות מסויגת באופן שיהא ניתן לקבל את נתוני המיקום “באופן מדגמי בלבד ובאופן שאינו מתמשך או רציף”.

המשטרה תהא מוסמכת לשמור את נתוני המיקום של מי שימצא מפר את הבידוד במשך 90 יום, ובמקרה של פתיחת הליך נגדו ולצורך ההליך, גם מעבר לכך. נתוני מיקום של מי שמיקומו ימצא מתאים לחובת הבידוד שלו יימחקו תוך 14 יום לכל היותר.

כזכור חוק נתוני תקשורת, במסגרתו מוצע לבצע את התיקון, התקבל בכנסת בשנת 2007, תוך מחאה גדולה שהשמיעו אז ארגונים רבים כנגדו, תוך שהם מכנים אותו “חוק האח הגדול”. לשכת עורכי הדין והאגודה לזכויות האזרח אף הגישו עתירה לבג”ץ נגד סעיפים בחוק, בטענה שהם פוגעים בזכות החוקתית לפרטיות. העתירה נדחתה לאחר שנדונה בהרכב של שבעה שופטים בראשות נשיאת בית המשפט העליון באותה עת, דורית בייניש, שכתבה בפסק-דינה כי יש לפרש את החוק בצמצום רב, לאור הפגיעה הרבה בזכות לפרטיות שהוא מאפשר.